CeníkDaňová evidence

měsíční paušál od 600 Kč
cena za položku od 17 Kč
roční uzávěrka (standardní) = 1 průměrná měsíční sazba  

Účetnictví

měsíční paušál od 1000 Kč
cena za položku od 22 Kč
roční uzávěrka (standardní) = 1 průměrná měsíční sazba  

Mzdová evidence

1 zaměstnanec/1 měsíc  250 Kč
dohoda o provedení práce - 1 zaměstnanec /1 měsíc 180 Kč
měsíční přehled na OSSZ, ZP 50 Kč
roční zúčtování (1 zaměstnanec) 150 Kč
vystavení potvrzení, žádostí pro zaměstnance 150 Kč
nástup zaměstnance 300 Kč
odchod zaměstnance 300 Kč
roční vyúčtování zálohové, srážkové daně 500 Kč
roční uzávěrka - mzdy, personalistika (dle velikosti organizace) od 1000 Kč

Daně

Přiznání DPH 300 Kč
Kontrolní hlášení DPH 300 Kč
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 1500 Kč
Přehled OSVČ pro zdravotní a sociální pojištění 500 Kč
Přiznání k dani z příjmů právnických osob (včetně úč.výkazů) 3000 Kč
Přiznání k silniční dani 500 Kč
   - každé další auto 100 Kč
Přiznání k dani z nemovitostí od 1000 Kč
Přiznání k dani z nabytí nemovitostí  od 900 Kč

Ostatní

Účetní poradenství, konzultace, supervize účetnictví 600 Kč/hod
Hodinová sazba nad sjednaný rámec služeb 400 Kč/hod
Zastupování na úřadech (kontroly atd.) 400 Kč/hod
Doučování účetnictví 400 Kč/hod
Zpracování finanční analýzy 600 Kč/hod


Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a cena je stanovena po vzájemné dohodě s ohledem na počet a složení dokladů, náročnost zpracování a dle rozsahu požadavků klienta. 
Můžete si vybrat měsíční paušál, položkovou cenu nebo hodinovou sazbu. 
V případě předávání podkladů v elektronické podobě pro import dat do účetního systému (např. vydaných faktur) jsou ceny nižší a určují se na základě rozboru časové náročnosti. 
Ceny za přiznání a ostatní výkazy zahrnují také předání na příslušné státní orgány. 
Uvedené ceny jsou pouze orientační. Přesnou cenu jsme schopni stanovit až po osobní konzultaci. Neváhejte nás proto kontaktovat v případě jakéhokoliv dotazu.